• Değerli fotoğraf severler 2022 yılı sizlere daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamınızda güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizlerle olsun. Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dileğiyle. Işığınız bol olsun... Birkarefotoğraf Ekibi.

Türkiyede Fotoğraf Sanatı

birkarefotograf

Administrator
Yönetici
old_cameras.jpg


İslâm dünyasını giderek daha çok tanıyan batılı gezginler çekingenlikleri kayboldukça makinelerinin sokaktaki insanlara çevirdiler. Bu dönem fotoğraf kompozisyonunda yer alan insan öğesi, portre fotoğrafçılığıyla birlikte stüdyolarında doğmasına neden oldu.İşte bu dönemde, 1853 yılında Kırım Savaşı başladı. Bu savaş, fotoğrafın gazetecilik anlayışıyla belgelemek aracı olarak kullanıldığı bir dönüm noktası oldu. Bu fotoğrafın yalnız Osmanlı’da değil dünyada da savaş alanlarında ilk kullanımıydı. Fotoğraf bir savaşı belgeleyebilecek güçte olduğunu kanıtladı.

İstanbul’da ilk yerleşik fotoğraf stüdyosu 1850 yılında Basil KARGAPOULAS tarafından açıldı. Kendisi bir süre sonra “Padişah hazretlerinin fotoğrafçısı” ünvanını alarak Sultan V. Murad’a şehzadeliğinden itibaren fotoğraf dersleri verdi. Kısa süre sonra sarayın fotoğrafla ilgisi halka yansıdı ve KARGAPOULOS’un dışında da fotoğraf stüdyoları açıldı. Bunlardan birçoğu saray tarafından onurlandırılmıştı. Bunların arasında Abdullah Biraderler, çırak olarak yanlarına giren Nikoloi ANDREOMENOS, İsveçli BERGGREN yer almaktadır. 19. yüzyılda halk tarafından benimsenen ve bir iletişim seçeneği olarak günlük yaşama giren fotoğraf, aynı zamanda imparatorluğun batı ülkelerinde tanıtılması amacıyla da kullanılmıştır.

Günümüzde bile politik kişiliği etrafında tartışmalar yapılan Sultan II. Abdülhamit hiç kuşkusuz dünyada fotoğrafı5n en büyük koruyucusu, destekleyicisi ve kullanıcısı olmuştur, o dönemde. II. Abdülhamit döneminde çekilen 30.000’in üzerindeki fotoğraf 19. yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli belgelerdir.Osmanlı Bahriyesinde albaylığa kadar yükselen Ali Sami Bey “Bahriyeli Ali Sami Bey” diye anılmıştır. Darülaceze’de baş fotoğrafçılık ve Bahriye Okulunda fotoğraf öğretmenliği yapmıştır. 1893 yılında “Mebadi-i Usul-ü Fotoğrafya” adında bir kitap yayınlamış, dönemin fotoğraf tekniklerini içeren bir kitabı, Sultan II. Abdülhamid’e ithaf etmişti.Osmanlı matbaalarında saptanabilen en eski tarihli matbu fotoğraf, Bursa vilayet matbaasında 1875 tarihinde basılmış olan Hakkı bey divanında bulunan, Hakkı Beyin portresidir.

Resimli yayın konusunda Ebuzziya Matbaası önemli bir adımdır. İlk resimli kitap 1887 tarihli Rebi-i Marifet adlı yıllıktır. Ebuzziya TEVFİK, ŞİNASİ’nin ölümüyle kapanmış bulunan gazeteyi “Tasvir-i Efkar” adıyla yeniden açmış, fotoğraflı gazeteciliğin temellerini işte bu gazete ile atmıştır. Zengin görsel malzemeye dayalı yayın çıkartma idealine kendini adayanlardan biri de 1891 yılında “Servet-i Fünun” dergisini çıkaran Ahmet İhsan TOKGÖZ’dür. Uzun yayın hayatı boyunca zamanın yöneticilerinin eğilimleri doğrultusunda yüzünü değiştiren “Servet-i Fünun” Tevfik Fikret’in yönetimi sırasında “Edebiyat-ı Cedide”nin II. Meşrutiyet döneminde ise “Fecr-i Ati” topluluğunun sözcülüğünü yapmıştır. 1928 yılındaki Harf Devrimi’nden sonra “Resimli Uyanış” adını alan Servet-i Fünun, yaklaşık 40 yıl süren yayın hayatında görsel malzemeye dayalı kimliğini yitirmemeye çalışmıştır.1910 yılında “Resimli Kitap” ve “Şehpal” dergilerinde fotoğraf muhabirliğine başlayan Ferit İbrahim 1914 yılında ilk stüdyosunu açmıştır. I. Dünya Savaşı’nda Ordu emriyle fotoğraf ve film çekmek için Romanya ve Galiçya cephelerine gitmiş; önemli savaş sahnelerini tespit etmiştir. Yaptığı çalışmalarla, ülkemizde basın fotoğrafçılığını rayına oturtan ve geliştiren kadronun ilk isimlerindendir.

1919 yılında fotoğraf atölyesini Beyoğlu’na taşıyan Ferit İBRAHİM o dönemde Beyoğlu’ndaki ilk Türk Fotoğrafçısı olmuştur. 1934 yılında nüfus kağıtlarına fotoğraf yapıştırılması zorunluluğunun getirilmesi, fotoğrafçılığın yurt çapında bir iş kolu haline gelmesini sağlayan önemli faktördür. 1934 yılında foto muhabir Ali ERSAN’ın öncülüğünde çıkarılan “Fotoğraf Haberleri” adlı dergi, gerek yoğun güncel fotoğrafları, gerekse açtığı amatör fotoğraf yarışması ile Türk Fotoğrafçılarına önemli katkılar yapmıştır.

Şevket RADO tarafından 1952 yılında çıkarılan aylık “Hayat mecmuası” dizisi önce “Resimli Hayat” adıyla yayına girmiş, 1956 yılında zamanın gelişmiş baskı tekniği Tifdruk baskıyla haftalık “Hayat mecmuası” olarak yayınını sürdürmüştür. “Resimli Hayat”ın birinci sayfasında, kapak fotoğrafı Othmar Pferch’nin, iç sayfalarındaki yerli fotoğraflar Hilmi ŞAHENK’indir. Derginin kadrosuna daha sonra Ara GÜLER ve Meftun OLGAÇ da girmiştir. “Haftalık Hayat”ın fotoğraflarını başta Ara GÜLER olmak üzere Ozan SAĞDIÇ, Yıldız MORAN, Othmar PFERCHY, Semiha ES ve Enal TENGİZMAN çekmiştir. Bu yıllar Türk basınında ikinci kuşak foto muhabirlerinin kendilerini çalışmalarıyla etkin bir biçimde duyurdukları yıllardır.

Fotoğraf sanatı Cumhuriyetin ilk yıllarında, hemen tüm sanat dalları gibi devlet tarafından uygulanan bir kültür politikası çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bugünkü adı “Basın Yayın ve Enformasyon Müdürü” o günkü adıyla “Matbuat Umum Müdürü” olan Vedat Nedim TÖR, yayınlar ve sergiler yoluyla ülke tanıtımında fotoğrafın gücünü kanıtlamaya çalışmıştır.1940 yılında Münif FEHİM, Suat TEENİK, Hüsnü CANTÜRK, İhsan ERKILIÇ ve İlhan ARAKAN, Eminönü Halkevinde büyük ilgi toplayan bir sergi açarlar. 1940’lı yıllar Türk fotoğraf sanatının sahneye çıkmaya başladığı yıllardır.

Şinasi BARUTÇU, ülkemizde fotoğraf eğitimini başlatan fotoğrafçılığın ülke çapında yayılması amacıyla idealist bir öğretmen ruhuyla yılmadan çalışan, yazan, yayınlanan 1938-1941 yıllarında öğrencileriyle birlikte yurdumuzu yakından tanımak amacıyla bisikletle dolaşan, fotoğraflı yaşam disiplinini yerleştirmeye çalışan çok yönlü bir insandır. Fotoğraflarda, yaşamın ince çizgilerini, saf renklerini, sahip olduğu düşünce yapısı, duygularını, geniş bir dil esnekliği içinde geliştirdiği özgün üslubuyla yansıtan bir ustamızdır.

1920 yılında doğan Kemal BAYSAL 1950-1960 yılları arasında Beyoğlu’nda o güne kadar alışılmamış bir portre anlayışını öne çıkararak başarılı bir stüdyo fotoğrafçılığı dönemini yaşadı.Cumhuriyet döneminde ciddi ve sanatsal fotoğraf eğitimi, 1932 yılında Almanya’da öğrenim gören Şinasi BARUTÇU’nun Gazi Eğitim Enstitüsü’ne atanmasıyla başlar. Zorunlu fotoğraf dersi haftada iki saattir.1957’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurulan; Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda önce grafik sanatlar sonra da diğer dallarda yardımcı ders olarak fgotoğraf eğitimi Vehbi YAZGAN’ın öncülüğünde başlamıştır. Vehbi YAZGAN’ın ilk yetenekli öğrencileri arasında Taçay ERDEMSEL, Ergin MİNİSKER ve Güler ERTAN yer alır.

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde 1940 yılında başlamak üzere İstanbul’da İhsan ERKILIÇ, Ankara’da Şinasi BARUTÇU’nun çevresinde sergiler açan kadro, 1950 yılında “Türkiye Amatör Foto Kulübü” TAFK’ın 1959 yılında kurulan “İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatör Kulübü” İFSAK’ın çekirdeğini oluşturmuştur. Ankara’da 1950 yılında Şinasi BARUTÇU’nun öncülüğünde kurulan ilk fotoğraf kulübü TAFK’ın kapanmasıyla doğan boşluğu AFSAD doldurmuştur. AFSAD’lılar günümüze değin yoğun bir çalışma temposu içinde birçok sergi, dia pozitif gösterisi, kurs, sempozyum, dergi ve kitap yayını gibi fotoğraf dünyamızın biçimlenmesine yararı olan etkinlikleri gerçekleştirmiştir.Sanayileşme ve gelir düzeyinin artışı sektörün gelişmesine neden olmuştur. 1950’li yıllardan sonra reklam sektörünün gelişmesi, reklam fotoğrafçılığının gelişmesini de hazırlamıştır. 1970’li yıllarda her şeyi çeken fotoğrafçı tipinin yerini giderek konusunda uzmanlaşmış fotoğrafçılar almaya başlamıştır. Bugün reklamda fotoğraf, kolay algılanabilmesi ve inandırıcı olması için önemli bir role sahiptir. Kendi arasında, takvim, moda, takı, sanayi ürünleri, iç mekan, gıda gibi uzmanlık dallarına ayrılan tanıtım fotoğrafçılığı sanayileşmeye paralel olarak halkın artan gereksinimleri doğrultusunda reklam sektöründe çalışan bir grup fotoğrafçımız 1977 yılında mesleki dayanışmayı sağlamak ve seslerini yoğun bir biçimde duyurabilmek amacıyla “Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçılar Derneği”ni kurmuşlardır. 1880-1900 yılları arasında fotoğrafta gerçekçilik akımının başlangıcını oluşturmuştur. Bu tarihler arasında bazı ülkelerdeki sanatçılar, kendi ülkelerindeki belgeci ve gerçekçi bir akım yaygınlaşmış, özellikle de alt kesimi konu edinmiştir. 20. yüzyıla yaklaşırken, estetik formu öne alan ilk defa Robert DEMACHY olmuştur. DEMACHY, empresyonist bir sanatçıdır.

1930 yılındaki fotoğraflar tamamen farklı bir anlam kazanmaktadır. Sonraki tarihlerde fotoğraflar daha çok, mesaj vermek amacını gütmüştür. Esas anlatılmak istenenler, mesajlar fotoğraflar aracılığıyla aktarılmıştır. 1940 yılından sonraki grafik ve bugünün fotoğrafı, gerçek üstü özelliğe bürünmüştür. Fotoğraf soyutlamaya ve işlevini de geliştirmeye başlamıştır. Devamında ise endüstriyel fotoğrafçılık ve faydalılık ön plana çıkmıştır.İnsan, gözüyle beynine kazıdığı hareketli görüntüleri hafıza arşivinde saklarken; fotoğraf makinasının; dar, geniş açılı objektiflerinin vizöre ulaştırdığı ışık oyunlarını, film karelerinde dondurur. Bunlar kimi zaman geniş çerçevelerin göbeğinde sergilenirken, çoğunlukla da fotoğraf albümlerinin sayfalarında düne ışık tutar.Fotoğrafçılık bir çok insan için vazgeçilmez bir hobi iken, bir çok insanın da geçim kaynağı durumundadır. Bu işi kendine zevk edinmiş, özel olarak uğraşan, dergileri, sergileri kaçırmayan insanlar, çektiği her kareden sonra fotoğrafçılığa bir kat daha bağlanmaktadır.Ülkemizde 1979 yılından sonra başlayan renkli fotoğrafçılık, o dönem ki insanlar üzerinde nasıl etkili olmuştur kim bilir? Şu anda bile biz çektiğimiz fotoğrafların bazılarından ne kadar çok mutlu oluyoruz. Ve teknoloji karşısında hayrete düşüyoruz."Fotoğraf yarına, dünü anlatan bugündür."

Sanat eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek olduğu kadar, yaratıcı gücünü kullanabilen, çevresini daha iyi düzenleyebilen kişiliğinin özelliğini iyi bilen, iyiyi doğruyu, güzeli kavrayan ama her şeyden önce çok iyi bir sanat izleyicisi olan bireyler yetiştirmektir. Toplumumuzda hala bilinçli sanat izleyicilerinin oluşturduğu kitle azınlıktır.Grafik sanatlar içinde fotoğraf çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bütün konularda olduğu gibi fotoğrafın da belli bir tarihi geçmişi ve aşamaları vardır. Araştırmamıza ilk etapta fotoğrafın tarihiyle ilgili bilgiler toplanarak başlanmıştır. Gerçek anlamda fotoğrafın tarihi çok eskiye dayanmamasına rağmen birçok sanat dalına göre daha çabuk amacına ulaşmıştır. Fotoğrafın gerçekleşmesi oldukça zahmetli ama bir o kadar da zevkli olmuştur. İlk yıllarında taşınamayacak kadar ağır olan makinelerle sadece vesikalık çekimler yapılırken, şimdi makineler bir yüzüğün içine dahi yerleştirilebilmektedir ve çok fonksiyonlu olabilmektedir. Makinelerin gelişmesiyle “Karanlık Oda”nın gelişmesi beraber yürümüştür. Fotoğrafın gelişimi kendi önemini de her geçen gün biraz daha arttırmıştır.Fotoğraf, birçokları tarafından, değişik biçimlerde tanımlanmıştır. “Görüntülerle keşif, ışığın sonsuz dansına ilişkin bir keşif, vizörden bakan gözün bir beynin gördüğünü özümlemesi, yorumlaması ve yorumunu aktaracak en güçlü biçimi saptadıktan sonra filme kaydetmesi ve görüşe sunmasıdır, bir sanat kartların üzerine sindirilmiş bir estetiktir” sözüdür. Çünkü iki boyutlu yüzeyin, dokunularak hissedilmesinden çok görülen şeyin muhtevasının yani estetiğin hissedilmesidir.Osmanlı devletinde Müslüman Türk fotoğrafçılarının adlarını duyurmaları 1900 yıllarına rastlar. İlk Türk fotoğrafçısı Hanya’da atölye açan Salih Beydir.Cumhuriyet sonrasında fotoğrafçılık alanında gelişmeler olmuş, ilk magazin (basın) fotoğrafçısı Burhan FELEK’in iki buçuk kiloluk makine diye anımsadığı fotoğraf makineleri ortadan kalkmış, daha hafif makineler ithal edilmiştir.Sonunda fotoğraf kanunî işlemlerde kullanılmaya başlanmış, nüfus kağıdı, pasaport, ikamet senedi vb. gibi...Yurdumuzda bu sanat koluyla ilgili dergiler yayınlanmaya başlanmış, fotoğraf yarışmaları düzenlenerek toplumun ilgisi tamamen bu yöne çekilmiştir.

yazar: İbrahim Karabey


peki Türkiyede gerçek anlamda fotoğraf sanatı var mı ?
 
Üst